Prezentarea proiectului

MISIUNEA

Obiectivele proiectului Conferinţele Şaguna sunt următoarele:

  1. Formarea şi dezvoltarea unui produs cultural care să reprezinte o marcă a Colegiului Naţional Andrei Şaguna;
  2. Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare socială ale elevilor prin participarea şi implicarea acestora în proiect;
  3. Transformarea şcolii într-o instituţie capabilă să instituie repere valorice pentru comunitatea locală şi naţională prin intermediul personalităţilor invitate să susţină conferinţele

DESCRIERE

Din momentul apariţiei sale, Colegiul Naţional Andrei Şaguna a fost o instituţie cu o viaţă puternic ancorată în cea a comunităţii braşovene, astfel încât, în timp, şcoala a devenit un brand al Braşovului asociat ideii de excelenţă. În plus, şcoala a fost orientată în direcţia deschiderii către comunitatea locală şi naţională, iar această orientare a devenit una dintre valorile sale.

În acest context, Conferinţele Şaguna reprezintă un proiect prin care colegiul oferă comunităţii braşovene un reper în cadrul procesului de constituire şi coagulare a unei societăţi guvernate de principiile libertăţii, responsabilităţii, civilităţii. Motivele care au stat la baza iniţierii acestui proiect pot fi sintetizate astfel:

  • Rolul Colegiului Naţional Andrei Şaguna în comunitatea locală şi naţională: calitatea de instituţie etalon a şcolii româneşti este împlinită atât prin calitatea demersurilor educaţionale oferite, cât şi prin derularea unor programe prin care se urmăreşte proiectarea valorilor şcolii în  spaţiul public;
  • Starea de fapt a societăţii româneşti, caracterizată de răsturnarea valorilor: într-un spaţiu dominat de impostură, ignoranţă şi nulitate profesională şi morală, indiferent de sfera socială vizată, şcoala trebuie să ofere un cadru de promovare şi recunoaştere socială pentru cei care reprezintă elitele veritabile ale României.

Leave a Reply