Colegiul de Stiinte ale Naturii "Emil Racovita", Brasov

Adresa:
Str. Armoniei, Nr. 6, Brasov
TEL.: 0268-424084

 

    Actualul Colegiu de Ştiinţe ale Naturii a luat fiinţă în toamna anului 1977. În scurt timp s-a impus printre şcolile braşovene, câştigându-şi prin munca dascălilor, a elevilor şi a părinţilor, un renume binemeritat. Se numea atunci Liceul de Ştiinţe ale Naturii (LSN).

    Încă din primul an a reuşit să-şi afirme personalitatea în viaţa şcolară a Braşovului, având elevi foarte buni, profesori remarcabili şi un director, Buţiu Isidor, care s-a dovedit adevăratul ctitor şi sufletul liceului.
    Beneficiind de sprijinul părinţilor, cadrele didactice au realizat o bază didactico-materială de invidiat.

    Colectivul didactic şi-a consacrat activitatea unei munci intelectuale de concepţie, prospectivă, valoroasă. La olimpiadele şcolare, de la bun început, la specializările liceului, chimie şi biologie, s-a întrecut pe picior de egalitate cu celelalte licee de tradiţie din oraş şi din ţară, obţinând rezultate strălucite, ca şi la alte discipline de învăţământ, la olimpiadele naţionale, balcanice sau internaţionale, tradiţie cu care ne mândrim şi azi. Merită să semnalăm şi colaborarea fructuoasă cu Universitatea „Transilvania”, îndeosebi cu Facultatea de Fizică-Chimie, Facultatea de Medicină sau cea de Filologie. Demn de menţionat este şi includerea şcolii noastre în „Programul European SOCRATES-COMENIUS” prin Proiectul „CHEMIC QUALITY. IMPROVEMENT OF THE CHEMISTRY INSTRUCTION USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES”.
    Şcoala noastră se mândreşte cu elevii din primele promoţii care în marea majoritate au devenit medici, farmacişti, stomatologi, chimişti şi biochimişti.    
    După 1990, absolvenţii s-au orientat spre diverse specializări, în funcţie de cerinţele economiei de piaţă, devenind cadre valoroase. Rămâne memorabilă şi emoţionantă, pentru cadrele didactice din liceu, o relatare a unui fost absolvent, medic de prestigiu acum într-un mare spital braşovean, că în momentul în care se angaja un nou coleg medic, era întrebat imediat de ceilalţi: „Eşti LSN-ist?”
    Construcţia şcolii are o arhitectură deosebită, cu trei niveluri, permiţând amenajarea, pe lângă sălile de clasă, a numeroase laboratoare şi a terenurilor de sport. Amintim munca de pioneriat a profesorilor care s-au străduit să doteze şcoala cu laboratoare de specialitate: chimie (Florentina Şuteu), biologie (Ilinca Julea), biologie şi tehnologie chimică (Nicolae Souca), fizică (Octavian Gurău, Dan Săvescu şi Gabriela Florea), cabinetul de ştiinţe sociale (Lidia Popescu), cabinetul de limba şi literatura română (Florin Şindrilaru), terenurile de sport (Lucia Handrea şi Sorin Ghiea).

    Evenimentele din decembrie 1989 au marcat schimbări importante şi în viaţa şcolii, devenită „C. D. Neniţescu”, primenindu-şi şi colectivul de cadre didactice cu oameni entuziaşti şi ambiţioşi.
    În anul 1999 s-a revenit la titulatura iniţială a liceului, care i-a consacrat succesul: Liceul de Ştiinţe ale Naturii.
    Din toamna anului 1990, în liceul nostru, la profilul umanist, a fost introdus studiul limbii spaniole (prof. Florin Pităroiu) care ne-a singularizat prin premiile şi menţiunile obţinute de elevii noştri la Olimpiadele Naţionale începând cu anul 1994 şi până în prezent.
    Din anul 2000 s-a introdus ca opţional studiul limbii japoneze (prof. Oana Mihalache).
    În acord cu exigenţele epocii contemporane, şcoala s-a dotat cu un număr de 22 de calculatoare, în mare parte fiind achiziţionate prin intermediul „Programului P&G 2000”, oferind posibilitatea elevilor de a se familiariza cu limbajul informatic atât de necesar pregătirii omului modern.
    Liceul devine Colegiul de Ştiinţe ale Naturii „Emil Racoviţă” în anul 2002, ca urmare a performanţelor elevilor, ale dascălilor dar şi a eforturilor considerabile făcute de conducerea şcolii pentru recunoaşterea valorii acestei şcoli.

    Ziua de 10 octombrie, data la care în liceul nostru s-a auzit primul clopoţel este sărbătoarea noastră aniversară.

 Revenire la pagina precedenta