Bacalaureat 2019 - Proba C - Competente lingvistice

Publicat în Anunțuri acum 5 zile


Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, dupa cum urmează:

Miercuri, 12 iunie, proba de întelegere a unui text audiat, şi proba scrisă.

Proba de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 min începe de la ora 12,00 şi va avea loc in Sala Festivă:

Prezența se va face la ora 11,30

Proba scrisă va incepe ora 13,00 în Sala Festivă și va avea durata de 120 de minute.

Proba orală, cu durata de 10-15 minute pentru fiecare candidat, va avea loc Joi , 13 iunie începând cu ora 9,00, conform planificării care va fi afișată în data de 12 iunie.

Notă: Sala I2 va fi sală de aşteptare pentru candidaţi.


Categorii