Admitere în liceu


Anunț cu privire la admiterea în clasa IX-a.

Cerere de înscriere.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.243/2022.

Calendar admitere Liceu 2023-2024.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţional

ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020

Statistica Evaluare Naţională 2019

Statistica Mediilor de admitere 2019 pentru elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a