Informații cadre didactice


Informații cu privire la DEFINITIVAT, GRADUL I, GRADUL II 2023-2024.

Precizări despre constituirea și depunerea dosarelor pentru obținerea gradului didactic I, în anul școlar 2023-2024, găsiți aici.

Informații și modele de cereri pentru constituirea dosarelor în vederea obținerii gradului didactic I, în anul școlar 2023-2024, găsiți aici.

Precizări despre constituirea și depunerea dosarelor în vederea obținerii gradului didactic II, în anul școlar 2023-2024, găsiți aici

Informații și modele de cereri pentru constituirea dosarelor în vederea obținerii gradului didacticI I, în anul școlar 2023-2024, găsiți aici.

Toate informațiile sunt disponibile și pe site-ul ISJ Brașov aici.

 __________________________________________________

Programul de desfășurare a activităților privind înscrierea și participarea candidaților la condiția specifică de susținere a unei probe practice constând într-o inspecție specială la clasă, în cadrul etapei de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024, conform prevederilor art.63 din Metodologie. Pentru vizualizare click aici.

__________________________________________________

Subiecte Limba și literatura română pentru inspecția specială la clasa, prelungire contract de muncă.

__________________________________________________

Subiecte Geografie pentru inspecția specială la clasă, prelungire contract de muncă.

__________________________________________________

Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, realizate în cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitățile de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevăzute de OME nr. 4223 din 06.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului www.eprof.ro .

__________________________________________________

Subiectele propuse pentru lecția din cadrul probei practice constând într-o inspecție specială la clasă, la Limba și literatura română, care se va desfășura miercuri, 05.04.2023, pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. Pentru vizualizare click aici.

__________________________________________________

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante. Click pentru vizualizare.

__________________________________________________

Anunț privind programul inspecțiilor speciale la clasă pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în cadrul mobilității personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024. Click pentru vizualizare.