Informații


 Informații cadre didactice.

 

Programul de desfășurare a activităților privind înscrierea și participarea candidaților la condiția specifică de susținere a unei probe practice constând într-o inspecție specială la clasă, în cadrul etapei de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024, conform prevederilor art.63 din Metodologie. Pentru vizualizare click aici.

---------------------------

Subiecte Limba și literatura română pentru inspecția specială la clasa, prelungire contract de muncă.

---------------------------

Subiecte Geografie pentru inspecția specială la clasă, prelungire contract de muncă.

---------------------------

Organizarea și desfășurarea activităților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de învățare, realizate în cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitățile de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevăzute de OME nr. 4223 din 06.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului www.eprof.ro .

 ---------------------------

Subiectele propuse pentru lecția din cadrul probei practice constând într-o inspecție specială la clasă, la Limba și literatura română, care se va desfășura miercuri, 05.04.2023, pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. Pentru vizualizare click aici.

 ---------------------------

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante. Click pentru vizualizare.

 ---------------------------

Anunț privind programul inspecțiilor speciale la clasă pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în cadrul mobilității personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024. Click pentru vizualizare.