TeleAS


TeleAS – o televiziune "cu suflet"

TeleAS – televiziunea şcolii datează din primăvara anului 2011.

Demersul pentru înfăptuirea acestui deziderat (aparent imposibil de rezolvat) a început în toamna anului 2010 când doamna director adjunct, prof. Cornelia Stroe, a propus acest proiect curajos şi cu valoare de unicat (la vremea aceea). Intenţia era de a transmite live evenimente, serbări, conferinţe, etc.

După o muncă asiduă, cu o echipă încrezătoare şi tenace, am reuşit, în câteva luni, din  toamna anului 2010, până in primăvara lui 2011 să transmitem, din impozanta  Sală festivă a colegiului, şaguniştilor de pretutindeni, tot ce înfăptuim noi în şcoala noastră.

Aşa se face că generaţii şi generaţii sunt, de atunci, conectate la viaţa colegiului nostru, trăind parcă într-un prezent continuu. Devotamentul echipelor de elevi care gestionează, iată, de 8 ani TeleAS-ul, conduşi neobosit de domnii profesori Cornelia Stroe, Claudia Puia şi Bogdan Fodor, este expresia faptului că ideea din 2010 a fost una benefică şi un prilej de bucurie şi mulţumire pentru această realizare care particularizează în mod fericit colegiul nostru.

Prof. Mariana Ionescu (director Colegiul  Naţional “Andrei Şaguna”, 2003-2012)