Asociația de Părinți 'Ioan Popazu'


      Asociaţia de Părinţi "Ioan Popazu" reprezintă structura asociativă a părinţilor de la Colegiul Naţional "Andrei Şaguna".

      Prima formă juridică de asociere a părinţilor de la Colegiul Naţional "Andrei Şaguna", sub numele lui Ioan Popazu (unul dintre ctitorii acestei şcoli) datează din 23 februarie 2007, când s-a constituit asociaţia.

      Scopul asociației îl reprezintă sprijinirea realizării obiectivelor educaționale; dezvoltarea, modernizarea, întreținerea bazei materiale a colegiului; sprijinirea colegiului în realizarea și îmbunătățirea continuă a procesului de instruire și educare; sprijinirea colegiului în acțiunile de stimulare, recompensare a elevilor și/sau cadrelor didactice și acordarea sprijinului financiar și material în situații deosebite, la cererea elevilor, părinților acestora și/sau a cadrelor didactice.

      Consiliul Director al asociației, ales în Adunarea Generală a Asociației de Părinți "Ioan Popazu" din data de 18 octombrie 2021, este format din:

                  Tescașiu Bianca – președinte

                  Gheorghe Corina Maria - vicepreședinte

                  Chițu Ioana Bianca – secretar trezorier

      Adresa de e-mail a asociației: asociația.parinti@saguna.ro

      Formularul pentru redirecționarea către Asociaţia de Părinţi "Ioan Popazu" a unui procent din impozitul pe venit poate fi descărcat aici și, după completare și semnare, va fi înregistrat la ANAF sau predat pe suport de hârtie la laboratorul de chimie dnei Camelia Bucșa.