Asociația de Părinți 'Ioan Popazu'


ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI "IOAN POPAZU"

 

    Asociaţia de Părinţi "Ioan Popazu" reprezintă structura asociativă a părinţilor de la Colegiul Naţional "Andrei Şaguna", al cărei consiliu director a fost ales în şedinţa Consiliului reprezentativ al părinţilor, din data de 20 septembrie 2018.

    Prima formă juridică de asociere a părinţilor de la Colegiul Naţional "Andrei Şaguna", sub numele lui Ioan Popazu, unul dintre ctitorii acestei şcoli, datează din 23 februarie 2007, când s-a constituit asociaţia respectivă, ca urmare a unei hotărâri a adunării generale a părinţilor de la Colegiul Naţional "Andrei Şaguna", hotărâre adoptată la data de 23 decembrie 2006.

    Membrii asociaţiei sunt:
        · Ionuţ FLINTOACĂ - preşedinte
        · Ioana Onica MANTA - vicepreşedinte
        · Monica COTFAS - secretar-trezorier 
        · Adriana Simona ZAMFIRESCU 
        · Adriana DRĂGAN