Bacalaureat


Centrele de examen de Bacalaureat 2023.

LISTA examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

ORDIN Nr. 873 din 5 septembrie 2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2023

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022
privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023

Documente în vigoare:

Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011

Anexa_1_LISTA_DISCIPLINELOR_2011

Programe Bacalaureat 2019: