Redacția AS


MUGURI

            „Muguri” este o revistă de tip magazin, un spaţiu al scrisului liber, oferit şaguniştilor dornici de a-şi arăta disponibilitatea pentru creativitate, opinie, ştiinţă,  joc intelectual, reflecţie. Este şi o şcoală nonformală, unde an de an vechii tehnoredactori îi învaţă pe cei noi trucurile editării unei reviste.

            În structura ei mozaicată, revista cuprinde creaţii literare, eseuri, cronici, studii ştiinţifice, informaţii culturale sau mondene, interviuri  (articole redactate în română, engleză, franceză sau germană), dar şi grafică originală, fotografie, pictură.

            „Muguri” are deja o istorie lungă. Primul număr a apărut în 1967, la iniţiativa domnului profesor Constantin Cuza. În 1990 apărea seria nouă, sub coordonarea doamnei profesoare Cornelia Tureac. 

            În ultimul deceniu, revista, redactată şi tehnoredactată integral de elevi, a fost articulată în jurul câte unui dosar tematic.

2011 - Dosar gurmand (redactor-şef Octavian Movilianu)

2012 - Călătoria (redactor-şef Alexandru Şolot)

2013 - Limbajul (redactor-şef Andreea Iordache)

2014 - Media între real şi virtual (redactor-şef Beatrice Bezdadea)

2015 - Mască. Veşmânt. Nuditate (redactor-şef Alexandru Fodor)

2016 - Străinul. Barbarul. Celălalt (redactor-şef Alexandru Fodor)

2017 -Viitorul – iluzie sau pragmatism (redactor-şef Natalia Mărginean)

2018 - Pasiuni (redactor-şef Alexandru Rădulescu)