Istoric


În anul 1850, la iniţiativa protopopului Ioan Popazu, a omului politic şi istoricului George Bariţiu şi a cărturarului Iosif Barac, ca şi a locuitorilor români din Braşov, cu ajutorul material al Bisericilor Sf. Nicolae şi Sf. Adormire din Cetate, au început cursurile Gimnaziului Mic Român de Religie Ortodoxă Orientală, în Casa Băcanului.

La 17 septembrie 1851 (de sărbatoarea Sf. Sofii), episcopul (devenit ulterior, mitropolit) Andrei Şaguna a pus piatra fundamentală a clădirii şcolii, la a cărei edificare au contribuit toţi cei care doreau, cu ardoare, învăţământ românesc.

Din anul 1922 gimnaziul va purta numele ctitorului său.

La data finalizării construcţiei (1854), gimnaziul era - cronologic - al treilea din Transilvania, respectiv al şaselea din ţinuturile locuite de români, adăugându-se şcolilor din Blaj, Bucureşti, Beiuş, Iaşi şi Craiova.

În anul 1996 Liceul "Andrei Şaguna" a devenit Colegiu Naţional.

Sala Festivă, monument istoric, care aminteşte de premiera operetei "Crai Nou" de Ciprian Porumbescu, a fost pictată în 1862 de Iosif Clement. Tot atunci, peretele frontal a fost împodobit cu deviza "Litteris et virtuti", deviza permanentă a colegiului nostru, la care se adaugă valorile de Bine, Adevăr şi Frumos pe care le promovează.

Dintre foştii profesori şi elevi ai colegiului 47 au devenit, în timp, academicieni.

În prezent, Colegiul National "Andrei Şaguna" şcolarizează elevi în clasele V-XII, învăţământ gimnazial şi liceal, de zi, cu o ofertă medie de şase clase liceale pe an. Profilurile întâlnite în colegiu sunt: real, cu specializările matematică-informatică, respectiv ştiinţe ale naturii şi umanist, specializarea ştiinţe sociale. Se realizează clase intensive şi bilingve de limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză şi germană), precum şi clase intensive de informatică şi matematică.

Oferta educaţională este deschisă şi prin urmare diversificată, încercând să se adreseze cerinţelor unei societăţi moderne, în continuă schimbare.

După încheierea programului de reabilitare (septembrie 2003) cofinanţat de Banca Mondială şi Primăria judeţului Braşov, Colegiul dispune de 27 săli de clasă, un centru de Informatică, dotat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu o reţea de 26 calculatoare, în cadrul programului S.E.I, care se adaugă celor 40 de calculatoare existente din dotări anterioare, un laborator de chimie, săli specializate de limba engleză, germană şi franceză, limba româna şi istorie, sală şi teren de sport, precum şi un valoros Muzeu de biologie, care poartă numele profesorului Dumitru Lupan.

Biblioteca Colegiului are un număr de peste 32 000 de volume, din care un preţios fond documentar. Eficienţa şi valoarea progresului instructiv educaţional pot fi apreciate prin rezultatele şcolare excepţionale ale elevilor noştri, reflectate pe de o parte în premiile la olimpiadele naţionale şi internaţionale, pe de alte, în rezultatele foarte bune la examenele de ieşire din sistem.

Absolvenţii claselor a XII-a sunt cuprinşi, integral, în învăţământul superior din ţară şi străinătate.

Expresia calităţii demersurilor didactice o constituie, printre altele, Diploma de Excelenţă acordată "Pentru performanţele elevilor şi dascălilor, obţinute la olimpiadele internaţionale din anul 2002" de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Colegiul are şi un bogat ethos şcolar clădit şi prin tradiţiile reînviate după 1989: "Comanda", "Maialul", "15 Mai", "Ziua colegiului", alături de formaţii artistice, Minisatul, fanfara, dansuri populare, teatrul în limbile română, engleză, şi franceză.

Publicaţiile periodice consacrate ale colegiului, ca Anuarul, revistele "Prima verba", "Muguri", "Great expectation", se bucură de audienţă în rândul elevilor şi profesorilor.

Începând cu 1999 profesorii şi elevii participă la Proiecte europene, promovând astfel cu succes şi convingere în lume imaginea învăţământului nostru, a comunităţii locale, prin spiritul european de care a dat dovadă pretutindeni.

Nu în ultimul rând, valoarea de excepţie a procesului instructiv-educativ se datorează colectivului de cadre didactice, care a dovedit de-a lungul anilor competenţă profesională recunoscută în ţară şi străinătate.