Plan de şcolarizare


AN ŞCOLAR 2024-2025

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:

       - 1 clasă a V-a - 26 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL:

PROFIL REAL

- matematică-informatică intensiv informatică:

      - 2 clase - 52 de locuri 

- matematică-informatică intensiv germană:

      - 1 clasă - 26 locuri

- ştiinţe ale naturii intensiv limba engleză:

      - 1 clasă - 26 de locuri

- ştiinţe ale naturii bilingv limba franceză:

      - 1 clasă - 26 de locuri

PROFIL UMANIST

- ştiințe sociale:

      - bilingv limba engleză: 1 clasă - 26 de locuri

 Testarea cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasele: intensiv engleză, intensiv germană, respectiv bilingv engleză, franceză, se realizează conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal.