Plan de şcolarizare


AN ŞCOLAR 2018-2019

 

PROFIL REAL

- matematică-informatică intensiv informatică:

- 2 clase - 56 de locuri

 

- ştiinţe ale naturii:

- 1 clasă - 28 de locuri

- intensiv limba engleză: 1 clasă - 28 de locuri

- bilingv limba franceză: 1 clasă - 28 de locuri

 

PROFIL UMANIST

- ştiinte sociale - bilingv limba engleză: 1 clasă - 28 de locuri

 

Testarea cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasa intensiv engleză, respectiv bilingv engleză şi franceză, se realizează conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal.

 

Tabel structura an scolar 2018-2019