Plan de şcolarizare


AN ŞCOLAR 2019-2020

PROFIL REAL

- matematică-informatică intensiv informatică:

- 2 clase - 56 de locuri 

- ştiinţe ale naturii:

- 1 clasă - 28 de locuri

- intensiv limba engleză: 1 clasă - 28 de locuri

- bilingv limba franceză: 1 clasă - 28 de locuri

PROFIL UMANIST

- ştiinte sociale - bilingv limba engleză: 1 clasă - 28 de locuri

 Testarea cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasa intensiv engleză, respectiv bilingv engleză şi franceză, se realizează conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal.

Tabel structura an scolar 2020-2021