9 Mai în Istoria Naţională şi în Cea Europeană

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Ziua de 9 Mai a fost marcată de elevii colegiului nostru printr-oserie de activităţi cu caracter educativ. Sub îndrumarea doamneiprofesoare Magdalena Bogdan, elevi ai clasei a XI-a F (Anca Chirilă,Alexandra Georgescu, Ilinca Gheorghe şi Olivia Popica) au susţinut înfaţa colegilor un proiect cu scopul de a rememora evenimentele istorice cuimportante consecinţe politice, economice şi sociale, din 9 mai 1945.

Proiectul a fost elaborat sub formaunui scurt film de prezentare a evenimentelor din acea dată, fiind făcutăo paralelă între contextul istoric şi literatura vremii. Expunereapropriu-zisă a fost ilustrată cu secvenţe cinematograficedocumentare referitoare la ziua de 9 Mai.

O altă activitate dedicatăacestei zile a fost proiectul „Uniunea Europeană”. Elevii implicaţi,Răzvan Colţea, Diana Ghineţ, Juliana Luca, Radu Popşorşi Camelia Şerban, din clasa a XI-a C, au lucrat cu pasiune şiinteres, principalele surse de informare fiind Centrul de Informare Europeanăşi Internetul. În demersul lor, au fost sprijiniţi şi îndrumaţide doamna profesoară Magdalena Bogdan. Ca o recunoaştere a calităţiimuncii lor, elevii au fost invitaţi să prezinte întregproiectul înfaţa colegilor şagunişti. Scopul activităţii a fost înfinal atins, toţi elevii plecând din sală cu mai multe informaţiidespre Uniunea Europeană.

Cei care au asistat la susţinereaproiectului şi care au răspuns corect la întrebările adresate deorganizatori au primit cărţi pe diferite teme istorice.


Categorii