Aniversare 15 Mai

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Data de 15 mai 1848 a rămas în istoria românilor drept data adunăriide la Blaj, de pe Câmpia Libertăţii, care a marcat începutul mişcăriirevoluţionare de la 1848. La puţină vreme după aceea,la Braşov s-au adunat mai mulţi fruntaşi ai românilor dinPrincipate, între care Bălcescu, fraţii Brătianu, GheorgheMagheru, Cezar Bolliac, Vasile Alecsandri, Gh. Sion, Dimitrie Bolintineanu, fraţiiGoleşti, dar şi fruntaşi locali, cum erau cei doi Mureşeni, Iacob şi Andrei, Gh. Bariţiu, protopopul Popazu, dr. Vasici, oameni de cultură legaţi totodatăşi de istoria liceului. Se spune, de altfel, că de momentele acelea s-ar lega şi scrierea celebrului imn „Deşteaptă- te, Române!”

În fiecare an, de 15 mai, pringrija APLAS, elevii şagunişti îşi amintesc de aceste momentereprezentative din istorie, prin pelerinajul la mormântul lui Andrei Mureşanu,însoţiţi de cântecele patriotice ale fanfarei. În anul şcolartrecut, au participat la această acţiune elevii clasei a X-a D şi doamna dirigintă Mariana Balaban.


Categorii