Aniversare 24 Ianuarie - Ziua Unirii

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Ziua de 24 ianuarie a fost sărbătorită într-un cadrufestiv de către elevii şagunişti din clasele a XI-a C şi aVIII-a, îndrumaţi de doamnele profesoare Magdalena Bogdan şi RamonaIonescu. La această acţiune au fost invitaţi elevii clasei a IX-aB.

Această acţiune şi-apropus să completeze cunoştinţele elevilor în legăturăcu premisele care au stat la baza înfăptuirii actului istoric de la 24ianuarie 1859, precum şi cu etapele desfăşurării acestuia.Elevii au punctat, de asemenea, importanţa personalităţii luiAlexandru Ioan Cuza în desăvârşirea Unirii, precum şi înprocesul de modernizare a statului român.

Eleviiclasei a XI-a C au prezentat evenimentele istorice într-un material multimedia.Ei au urmărit cu prioritate reliefarea importanţei zilei de 24ianuarie în cadrul istoriei naţionale, condiţiile în care a avut locUnirea Principatelor Române şi personalitatea lui Al. I. Cuza. GeorgianaAlexa, Andreea Bîlici şi Mădălina Matei, eleve în clasa aVIII-a, au prezentat câteva repere cu privire la semnificaţia actualăa zilei de 24 ianuarie, reliefând modul în care tinerii români de azi percepimportanţa acestei zile.


Categorii