Anunț transferuri

Publicat în Anunțuri acum 8 luni


Cererile de transfer pentru anul școlar 2020-2021 se pot depune la secretariatul colegiului în perioada 25 -27 august 2020, între orele 10,00 – 14,00.

Documente necesare:

  • Pentru elevii Colegiului Național ,,Andrei Șaguna” :
  • cerere de solicitare transfer (completată de părinții elevilor în situația în care aceștia sunt minori) în care se va preciza clasa și specializarea la care au fost în anul școlar 2019-2020, media generală cu care au absolvit și clasa în care doresc transferul.
  • Pentru elevii din alte unități școlare:
  • cerere de solicitare transfer (completată de părinții elevilor în situația în care aceștia sunt minori) în care se va preciza unitatea școlară, clasa și specializarea la care au fost înscriși în anul școlar 2019-2020, media generală cu care au absolvit și clasa în care doresc transferul.
  • adeverință de studii pentru anii de liceu absolviți sau adeverință de elev eliberată de unitatea școlară în care sunt înscriși, în care să se menționeze specializarea, media generală cu care au absolvit anul școlar 2019-2020 și media la purtare.

Examenele de diferențe se vor susține în perioada 31 august - 7 septembrie 2020, conform programării care va fi publicată  pe site-ul școlii după încheierea perioadei de depuneri cereri de transfer.

Menționăm că la învățământul gimnazial nu sunt locuri în vederea transferurilor.


Categorii