Asociaţii Ale Liceului

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Asociaţia Prietenii Liceului „Andrei Şaguna”, APLAS
Asociaţia de părinţi „Ioan Popazu”

Cele două asociaţii, una formată din părinţi aiactualilor elevi, cealaltă din foşti profesori şi absolvenţiai liceului, susţin iniţiativele de îmbunătăţire a dotăriicolegiului, activităţile şcolare şi extraşcolare,asigurând în acelaşi timp legătura cu trecutul, cu tradiţiile,cu foştii absolvenţi.

În anul şcolar trecut, membriicelor două asociaţii au oferit premii pentru câştigătoriiconcursurilor organizate cu ocazia Zilei liceului: „Din istoricul liceului”„Importanţa zilei de 1 Decembrie”, „Dincolo de imagine”, Concursulde matematică „Gheorghe Buzdugan”. Tot împreună au asiguratfondurile pentru remunerarea instructorului fanfarei, domnul Mircea Bucşa,respectiv, domnul Teodor Georgevici. Din fondurile APLAS sunt premiaţi înbani, la festivitatea de închidere din 15 iunie 2008, şeful de promoţieşi cei 6 absolvenţi care obţin mediile cele mai mari pe nivel, înacest an şcolar.

APLAS are în grijă şicoordonarea câtorva activităţi specifice: sărbătorireazilei de 15 Mai prin pelerinajul la mormântul lui Andrei Mureşanu,comemorarea foştilor profesori ai liceului, întâlnirile foştilorabsolvenţi.

Comitetul APLAS, ales în 28 mai2008, are următoarea componenţă:

-acad.prof. dr. Gheorghe Buzdugan, preşedinte de onoare
-dr.ing. Gheorghe Barbu, preşedinte executiv
-director Mariana Ionescu, vicepreşedinte
-directoradj. Cornelia Stroe, membru
-prof.Panfil Niculescu, secretar
-prof.Ruxandra Şaramet, membru
-prof.univ. dr. Ioan Goia, membru
-prof.dr. Viorel Drăghici, membru
-ec.Anca Năstase, contabil
-Camelia Bucşa, casier
-prof.ec. Victor Negoescu, preşedinte al Comisiei de cenzori
-dr.Laurian Taus, membru al Comisiei de cenzori
-prof.Nicolae Coliban, membru al Comisiei de cenzori

Asociaţia de părinţi „Ioan Popazu” a fost constituităîn anul 2007, membrii fondatori fiind Ion Diniţă, Anca Năstase,Aguriţa Stroe, Luminiţa Bujoreanu şi Adrian Dumitriu. Îmbunătăţireabazei materiale a şcolii se datorează, în mare măsură,eforturilor acestei asociaţii. Consiliul director al Asociaţiei a avutîn anul şcolar 2007-2008 următoarea componenţă: 

- Ion Diniţă, preşedinte
- Anca Năstase, vicepreşedinte
- Aguriţa Stroe, secretar trezorier
- Cornelia Grecu, cenzor 
- Luminiţa Bujoreanu, cenzor


Categorii