Balul Majoratului

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Sâmbătă, 12 aprilie 2008, ora 14.00, Clubul Discover se umpledeja de şagunişti curioşi să participe la primul balorganizat de două clase – XI E (profesor diriginte doamna Eugenia Cheşcheş)şi XI F (profesor diriginte doamna Ioana Enescu). Este ceva nou, şi nudoar din punctul acesta de vedere. Toţi par nedumeriţi: unii suntsceptici cu privire la noul format al balului – un cadru mai restrâns, o nouălocaţie, absenţa unei trupe –, alţii participă pentruprima oară la un astfel de eveniment. Şi pe lângă aceştia,mai sunt „câţiva” nerăbdători: clasele a XII-a, care, dupăsăptămâni de pregătiri, au reuşit, pe baza temei pe carele-am impus-o – filmul muzical – să conceapă şase programeoriginale.

Balul se deschide, bineînţeles,cu tradiţionalul concurs de Miss şi Mister, care a presupus trecereaunor probe ce aveau legătură cu tema impusă. Programelepropriu-zise ale claselor au fost însă cele care au generat un râsconstant şi care au binedispus întreaga asistenţă, chiar şipe paznicii mereu serioşi de la intrare. Juriul a trebuit să desemnezeun câştigător, lucru extrem de dificil, după cum ne-au mărturisittoţi membrii, întrucât toate programele au fost extrem de interesante,reuşind să adapteze creaţiile cinematografice impuse lapersonalitatea propriei clase şi să recreeze astfel momente memorabiledin viaţa de şagunist.

Concurenţii şi-au scristexte cu tâlc, au cântat şi au dansat extraordinar (unii dintre ei apelândchiar la ajutorul unui coregraf ), şi-au făcut costume demne deBroadway, au intrat în pielea personajelor şi au fost, în acelaşitimp, ei înşişi. Nu este de neglijat nici faptul că diriginţiişi-au jucat propriul rol în momentele din programe, reuşind să-şidemonstreze astfel spiritul ludic. După toate deliberările, clasadesemnată drept câştigatoare a fost a XII-a B (diriginte GabrielCiupală).

Muzica lui Gojira, DJ-ul invitat la eveniment, a încheiat o seară de neuitat. Noi am rămas să strângemrecuzita uitată şi să ne sărbătorim reuşita. Obosiţi,dar fericiţi, după săptămâni de alergat şi dupămulte evenimente neprevăzute, am organizat un bal care a plăcut enormtuturor, în ciuda aşteptărilor. Un bal memorabil, diferit – şinu suntem doar noi cei care susţinem acest lucru.

Olivia Popica, clasa a XI-a F


Categorii