Burse şcolare - semestrul al II-lea, an şcolar 2018-2019

Publicat în Anunțuri acum 3 luni


Calendarul depunerii dosarelor de burse pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019
şi condiţiile de obţinere ale acestora, conform HCL nr. 7 şi a Legii nr. 38/17.01.2019

- până la data de 21 februarie 2019 : întocmirea şi depunerea dosarelor de către elevi, la dirigintele clasei
- 22 februarie 2019: depunerea de către diriginţi a dosarelor de burse la administraţie (d-na Leontina MARHODIN)

  Obs. Media menţionată în cereri va fi cea de la finalul Semestrului I
  Salariul minim pentru calculul bursei de studiu, respectiv socială: brut: 2080, net:1263

  Dosarele de burse vor fi depuse de profesorii diriginţi, însoţite de tabelul nominal al clasei, semnat şi datat.

Folosind legăturile de mai jos, puteţi descărca documentaţia aferentă:

Cerere bursă de studiu

Cerere bursă ajutor social

Cerere bursă de merit

Cerere bursă de performanţă

HCL nr. 7 şi Legea nr. 38/17.01.2019


Categorii