Circuitul Muzeal Gil Corona

Publicat în Anunțuri acum 13 ani


Pe parcursul lunilor octombrie şi noiembrie 2007, elevii clasei aV-a, condusă de doamna profesoară Alexandra Huştiu, au participatla proiectul anual de vizitare a muzeelor braşovene sub egida Organizaţieineguvernamentale GIL CORONA în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov.Specificul acestei iniţiative a constat din parcurgerea unui circuit muzealdin care au făcut parte: Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie, MuzeulPrimei Şcoli Româneşti, Casa Mureşenilor şi Muzeul deIstorie. 

Elevii claselor care au vizitatmuzeele în cadrul proiectului au beneficiat de anumite facilităţi,incluzând posibilitatea de a aduce în muzee – pe baza unui ecusonpersonalizat pe care l-au primit – un prieten, un membru al familiei etc., fărărestricţii cu privire la numărul de revizitări şi fărăcosturi suplimentare, pe perioada desfăşurării proiectului (treiluni).

Elevii au primit acest proiect cuentuziasm şi s-au bucurat atât să revadă muzeele vizitateanterior, cât şi să afle pentru prima dată de tradiţiifolclorice din judeţ.


Categorii