Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice

Publicat în Anunțuri acum 11 luni


În cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în anul şcolar 2018-2019, Colegiul Naţional Andrei Şaguna va aplica drept criteriu specific susţinerea unei lecţii demonstrative, desfăşurate în cadrul Colegiului Naţional Andrei Şaguna, evaluate prin notă, potrivit fişei de evaluare a lecţiei în profilul postului, prevăzute în anexa nr. 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017.

Ierarhizarea cadrelor didactice care solicită acordul pentru pretransfer se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în urma susţinerii lecţiei demonstrative. Pentru obţinerea acordului în vederea ocupării postului/catedrei, nota obţinută nu trebuie să fie mai mică de 9 (nouă).

Programul de desfăşurare a activităţilor privind înscrierea şi participarea candidaţilor la criteriul de susţinere a lecţiei demonstrative este următorul:

a) depunerea cererilor pentru susţinerea lecţiei demonstrative la secretariatul Colegiului Naţional Andrei Şaguna;

Perioada: 16 aprilie - 23 aprilie 2018

b) afişarea subiectelor propuse pentru lecţia demonstrativă;

Termen: 23 aprilie 2018

c) susţinerea lecţiei demonstrative; toţi candidaţii înscrişi, având asupra lor documentele de proiectare a lecţiilor, vor fi prezenţi la ora 8:00 pentru tragerea la sorţi a uneia dintre lecţiile propuse, urmată de susţinerea lecţiei; şcoala oferă candidaţilor posibilitatea de a multiplica fişe de lucru/materiale auxiliare pentru lecţia trasă la sorţi;

Termen: 25 aprilie 2018 


Categorii