Condiții specifice pentru pretransferarea cadrelor didactice

Publicat în Anunțuri acum 3 luni


În vederea ocupării prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, a posturilor didactice/catedrelor vacante, în anul școlar 2019-2020, Colegiul Național ”Andrei Șaguna” din Brașov aplică drept condiție specifică susținerea unei lecții demonstrative, desfășurate în cadrul Colegiului Național ”Andrei Șaguna”, evaluate prin notă, potrivit fișei de evaluare a lecției prevăzute în anexa nr. 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018, actualizată.

Ierarhizarea cadrelor didactice care solicită acordul pentru pretransfer se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor obținute în urma susținerii lecției. Pentru obținerea acordului în vederea ocupării postului/catedrei, nota obținută nu trebuie să fie mai mică de 7.00.

Programul de desfășurare a activităților privind înscrierea și participarea candidaților la susținerea lecției demonstrative este următorul:

a) depunerea cererilor pentru susținerea lecției demonstrative la secretariatul Colegiului Național ”Andrei Șaguna”;

Perioada: 7-10 mai 2019;

b) afișarea subiectelor propuse pentru lecția demonstrativă;

Termen: 12 mai 2019;

c) susținerea lecției demonstrative; toți candidații înscriși, având asupra lor documentele de proiectare a lecțiilor, vor fi prezenți la ora 8.00 pentru tragerea la sorți a uneia din lecțiile propuse, urmată de susținerea lecției; școala oferă candidaților posibilitatea de a multiplica fișe de lucru/materiale auxiliare pentru lecția trasă la sorți;

Termen: 14 mai 2019.


Categorii