Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi

Publicat în Anunțuri acum 7 luni


  • model cerere pentru eliberarea adeverinței , conform HG nr.435/28.05.2020
  • cererile vor fi depuse pentru înregistrare centralizat, pe clase, la secretariatul școlii până în data de 25 septembrie.
  • copia documentului de călătorie preferabil scanat, se va depune centralizat, de către reprezentantul clasei, printr-un email cu numele clasei, sau pe suport de hârtie,  până în data de 3 a fiecărei luni, la doamna Bucșa Camelia.
  • termenul de depunere a documentelor este obligatoriu să fie respectat, întrucât situația pentru luna precedentă este transmisă la începutul lunii, conform legislației.

Categorii