Evaluare Națională 2024

Publicat în Anunțuri acum 3 săptămâni


Anunț privind vizualizarea lucrărilor EN.

Rezultate Evaluare Națională

 

Rezultate finale

 

》 Repartizare pe săli 

Limba și Literatura Română din data de 25.06.2024

Matematică din data de 27.06.2024

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 Probele scrise încep la ora 9:00.

◦ Accesul elevilor în curtea școlii (intrare elevi) este permis începând cu ora 8:00.

◦ Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate (carte de identitate sau certificat de naştere), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei- ora 8:30.

◦ Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și, dupa caz, la sancționarea asistenților.

◦ Subiectele rezolvate pe ciornă NU se iau în considerare, find examinată doar broșura de examen.

◦ In timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii NU comunică in niciun fel între ei sau cu exteriorul.

◦ Eventualele fraude sau tentative de fraudă determină ELIMINAREA candidatului din examen.

• Răspunsurile scrise se completează cu pix sau stilou de culoare albastră pe broşura de examen, desenele sau schițele se fac cu creionul de culoare neagră. 

• Sălile de examen sunt SUPRAVEGHEATE AUDIO-VIDEO pentru asigurarea corectitudinii desfãşurării examenului si a securităţii candidatilor.

 

______________________________


Categorii