Evaluarea Naţională - Luni, 11 iunie - miercuri, 13 iunie 2018

Publicat în Anunțuri acum 11 luni


Limba şi literatura română: 11.06.2018

Matematică: 13.06.2018 

  • Probele scrise la Evaluarea Naţională încep la ora 9,00.
  • Elevii vor fi prezenţi în sala de examen - sala P1, în intervalul orar 8,00 – 8,30 cu actul de identitate, carnetul de elev și copie după certificatul de naștere (cei care nu au carte de identitate), pix sau stilou cu cerneală albastră, creion negru şi instrumente de desen ( pentru matematică ).
    • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.
    • În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii NU comunică în niciun fel între ei sau cu exteriorul.Eventualele fraude sau tentative de fraudă determină ELIMINAREA candidatului din examen.
    • Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate NU se iau în considerare
  • Sala P2 va fi sala de depozitare a bagajelor.
  • Repartizarea elevilor în sala de examen atât pentru proba de Limba ţi literatura română, cât şi cea de Matematică poate fi vizualizată aici

Categorii