Examen IELTS - 21 martie 2020

Publicat în Anunțuri acum 6 luni


Deadline înscriere: 14 februarie 2020

Taxa de înscriere: 965 lei

Procedura de înscriere: completaţi formularul de înscriere și formularul de consimțământ. Acestea, împreună cu dovada plății taxei de examen şi o copie a cărții de identitate, vor fi aduse d-nei profesor Diana Lazăr. Pentru alte detalii o puteți contacta pe d-na profesor la adresa: diana_lazzar@yahoo.com  Pentru ca acest examen să se poată desfășura, este necesară înscrierea a minim 20 candidați.


Categorii