Expoziţia "În Spirit Medieval"

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Orele de arte plastice, dar şi activităţile artisticeextraşcolare iniţiate de doamna profesoară Claudia Zigman audescoperit abilitatea unora dintre elevi de a vedea altfel obiectele realităţiiînconjurătoare, de a exprima altfel, prin aceste obiecte, felul lor deraportare la ei înşişi şi la ceilalţi. Un astfel de simţartistic se cizelează în eforturi individuale, desigur, dar un artist, fieşi în formare, are nevoie nu doar de singurătate creatoare, ci şide un dialog cu posibilii receptori ai artei sale. Aşa s-a născutideea organizării unei expoziţii care să reunească cele maiizbutite creaţii ale acestor tineri originali.

Ca urmare, în data de 2 aprilie2008, Centrul Cultural Reduta şi-a deschis sălile pentru vernisajulelevilor şagunişti. Expoziţia „Spirit medieval” a oferitpublicului lucrări variate atât ca viziune, cât şi ca modalităţide expresie: pictură (elevi ai claselor a IX-a şi a X-a), sculptură(Cătălin Spiridon, clasa a IX-a F), grafică (David Roman, clasa aX-a C), fotografie (Catinca Ogruţan şi Laura Ruczui, din clasa a X-aC), precum şi artă decorativă (membrii Cercului de artăplastică Open Art).

Expoziţia a fost deschisă în intervalul 2-16 aprilie 2008.

David Roman

David a crescut exersându-şi talentul. La vârsta de 3 ani uimea lumea prinfaptul că era capabil să deseneze un soare (inclusiv razele acestuia).Pe măsură ce viaţa lui înainta, devenise o obişnuinţăstudiul după natură sau după imaginile din cărţi. Încaz că o imagine era mai complicată, apela la o foaie mai transparentă,iar succesul era inevitabil. Cam asta a fost copilăria; în mare partevariaţiuni pe aceeaşi temă.

Începând cu clasa a V-a, l-a avutca profesor de arte plastice pe domnul Andrei Dimeny. Întrucât i-a plăcutfelul în care acesta aborda arta, s-a înscris la Şcoala Populară deArte – secţia Pictură, unde domnul Dimeny preda în paralel. Aici afrecventat cursurile timp de 4 ani. După terminarea celui de-al 3-lea an,citind şi lucrând la şevalet, a realizat că exprimarea artisticănu este pentru el doar un hobby, ci o parte esenţială a existenţeilui. Consecinţa a fost o dedicare totală şi o creştereartistică vizibilă. În al 4-lea an, David a manifestat un interesdeosebit pentru modelul uman şi a realizat numeroase studii dupăacesta.

În toamna lui 2008 a început, totla Şcoala Populară de Arte un curs de sculptură pentru oexprimare artistică mai largă. În legătură cu stilulabordat, David rămâne flexibil, deoarece susţine că un stilpoate funcţiona ca un ciclu închis, ca nişte pereţi între carete zideşti singur şi care, la un moment dat, îţi mărginescsau chiar anihilează libertatea de expresie. În această privinţăl-ar susţine mai degrabă pe nonconformistul Picasso, care spunea cărepartizarea pe stiluri, curente, influenţe, etc. a unui artist este treabacriticilor de artă, nu a artistului.

David ar dori să studieze înviitor pictura, însă are în atenţie şi interesul pentru altedomenii, care să-i asigure o bază financiară sau o alternativă.

Începând cu anul 2005, lucrărilelui au apărut în expoziţii de grup atât la Şcoala Popularăde Arte cât şi în cadrul expoziţiei organizate la colegiul nostru înanul 2008, sub coordonarea doamnei profesoare Laura Zigman. Aprecierea munciisale nu a întârziat să apară, David obţinând premiul al II-leaîn anul 2004 la concursul organizat de Carrefour, cu lucrarea NaştereaDomnului, iar în anul 2006 a obţinut premiul I cu un studiu dupăimagine în cadrul unei competiţii liceale.


Categorii