Maialul

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Nu mai puţin popular decât deja celebra Comandă, Maialul şagunist este o tradiţie care respectă întru totul spiritul deechipă tipic elevilor acestui colegiu.

Maialul este ocazia cu care semarchează finalul liceului pentru viitorii absolvenţi. În cinstea lorse organizează concursuri sportive, concursuri cu programe artistice, careinclud reprezentaţii ale unui grup delegat de fiecare clasă a 12-a.Este o ocazie pentru cei din clasele mai mici să se bucure alături decei mari şi să le ia exemplul.

Clasa noastră, mai precis a X-a A, s-a ocupat de organizarea programului din cadrul acestei sărbători.De mare ajutor ne-a fost domnul diriginte Adrian Gligoraş, care ne-asprijinit în organizarea programului sportiv. Odată ajunşi cu toţiila Pietrele lui Solomon, au început pregătirile şi amenajărilenecesare desfăşurării conform planului a jocurilor sportive:mini- campionatul de baschet pe clase, proba de skandenberg, concursul de trascu frânghia. Între timp, cei prezenţi s-au acomodat şi au începutpregătirea grătarului de care ne bucurăm de fiecare dată cândsunt organizate prin tradiţie ieşiri în aer liber. Probele sportiveau fost prilej de bună dispoziţie, socializare, testarea formei fiziceşi mândrie pentru câştigători. Au urmat programele artisticeale fiecărei clase a XII-a, unde cu toţii au dat ce au avut mai bunşi au încercat să pună în evidenţă specificul clasei.Au fost momente de dans, karaoke, chiar teatru.

Toată lumea s-a simţitbine, iar la final am părăsit locul cu părere de rău pentrutimpul mereu prea scurt, gândindu-ne deja la luna mai a anului viitor.

Maria Vlădărean, clasa a X-a


Categorii