Masa şaguniştilor

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Ziua de 17 martie 2008 a marcat reluarea unei tradiţii în colegiulnostru: Masa şaguniştilor. Faptul acesta a fost posibil pringenerozitatea doamnei Veturia Maior, descendentă a familiei Lapedatu.

Destinul acestei familii de mareprestigiu intelectual se leagă de cel al liceului prin câţiva dintremembrii săi. Ion Alexandru Lapedatu, scriitor, a fost profesor de limbiclasice în această şcoală. Tot aici au învăţat şifiii săi gemeni, Ion şi Alexandru; amândoi aveau să ajungăacademicieni, fiecare arătându-se remarcabil în domeniul său: celdintâi a fost economist, celălalt un important istoric. Dincolo de ţinutaintelectuală excepţională a acestei familii, a existat însă,întotdeauna, şi o înaltă ţinută morală. DoamnaVeturia Lapedatu, soţia lui Ion Lapedatu şi-a legat numele de activităţicaritabile, demnă de amintit fiind Masa studenţilor din Sibiu, asociaţiece asigura hrana zilnică a sute de elevi săraci, dar destoinici la învăţătură.

Iată că astăzi doamnaVeturia Maior, fiica academicianului Ion Lapedatu, reprezentată de ginereledomniei sale, domnul Johannes Wild, vine să continue frumoasa iniţiativăfilantropică a familiei sale. Prin donaţia sa generoasă esteamenajat în şcoală un spaţiu funcţional şi plăcut,destinat mesei elevilor şagunişti. Inaugurarea a avut loc în 17martie 2008, în prezenţa domnului Johannes Wild, a primarului Braşovului,domnul George Scripcaru şi, desigur, a directorului Colegiului, doamna Mariana Ionescu.


Categorii