O Diplomă Europeană

Publicat în Anunțuri acum 13 ani


Pentru elevii care studiază în cadrul filierei bilingve de limbăfranceză, anul şcolar 2007-2008 a reprezentat o primă etapăa bacalaureatului cu menţiune francofonă, anume proba anticipatăpentru examenul ce va fi susţinut în anul şcolar 2008-2009 .

 

Bacalaureatul cu menţiunefrancofonă (le Bac – mention francophone) este un proiect demarat deMinisterul Afacerilor Externe al Franţei, Ambasada Franţei în România,Serviciile Culturale ale Ambasadei Franţei şi Ministerul Educaţieişi Cercetării din România. Acest tip de bacalaureat a fost susţinutpentru prima dată în această vară în 15 licee bucureşteneşi în alte 11 judeţe, şi anume Alba, Bistriţa-Năsăud,Braşov, Botoşani, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi,Suceava şi Timiş. Scopul acestei acţiuni este acela de a înnoiînvăţământul bilingv în limba franceză din România,propunând elevilor care studiază în asemenea clase să susţinăîn cadrul bacalaureatului românesc (proba C) o probă scrisă la limbafranceză şi o probă orală la o disciplină nonlingvistică(DNL): matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, economie etc.Practic, elevii susţin, în plus faţă de probele bacalaureatuluiobişnuit, încă trei: un proiect interdisciplinar în clasa a XI-aşi două examinări în limba franceză în clasa a XII-a.Notele obţinute la probele specifice examenului francez nu intră încalculul mediei de la bacalaureat, însă pe diploma prevăzută delege va scrie „secţie bilingvă francofonă“.

 

În luna mai a anului şcolar2007-2008, la Şcoala Centrală din Bucureşti a avut loc acţiunea„Bilingv în sărbătoare” (Bilingue en fête ), aceasta constituindcadrul de prezentare a produsului final realizat în timpul modululuiinterdisciplinar de proiect. Elevii clasei a XI-a D – coordonaţi dedoamnele profesoare Ioana Jipa (franceză), Daniela Bogdăneanu, FlorinaOţet, Magdalena Popescu (discipline nonlingvistice) – au prezentat unsite pe tema Les déchets: Comprendre. Débattre. Agir. Proiectul a fostrecompensat cu o diplomă de excelenţă.

 

Acţiunea aceasta precedăproba anticipată de bacalaureat, care este primul pas pentru obţinereadiplomei de bacalaureat cu menţiunea bilingv francofon. Ea evalueazăîn mod individual implicarea elevilor în modulul interdisciplinar de proiect,precum şi cunoştinţele legate de disciplinele nonlingvisticestudiate. De asemenea, ea facilitează o bună comunicare între tineriiparticipanţi la proiect şi alţi colegi din ţară, împărtăşireaunor valori comune şi diseminarea de bune practici.

 

Diploma de bacalaureat cu menţiunefrancofonă, alături de cea eliberată de MECT, pot fi un atu delocneglijabil în devenirea ulterioară a elevilor, aceasta facilitând accesulelevilor în universităţi din Franţa fără a mai susţine examen lingvistic.


Categorii