Proiect Antidrog

Publicat în Anunțuri acum 15 ani


În martie 2008, echipa formată din Daniela Dandeş, TudorGliga, Cristina Vijoli şi Andreea Miu, din clasa a X-a E, coordonatăde doamna profesoară Ioana Enescu, s-a înscris la un concurs de proiecte,Împreună 2008, organizat de Ministerul Educatiei, Cercetării şiTineretului împreună cu Agenţia Naţională Antidrog.Concursul a constat într-o acţiune de prevenire şi informare asupraconsumului de droguri în rândul tinerilor.

Intitulat Până la capăt,proiectul echipei şaguniste a luat forma unei piese de teatru, scrise deDaniela Dandeş, care a fost reprezentată în faţa colegilor dinclaselor a IX-a A şi a X-a E. Spectacolul a fost urmat de o dezbatere petema concursului.

Câştigând locul I la fazajudeţeană, proiectul a participat şi la etapa naţională,desfăşurată în perioada 12-16 septembrie, la 2 Mai, sub formaunei tabere. În urma prezentării proiectelor judeţene, Până lacapăt a câştigat prima menţiune, fiind apreciate originalitateaşi creativitatea elevilor şagunişti. Calendarul proiectuluipresupune continuarea activităţilor şi în anul şcolar2008-2009, prin diversificarea modalităţilor de comunicare cu grupulţintă – elevii colegiului nostru.


Categorii