Selecția beneficiarilor direcți în proiectul Erasmus+ „Green Energy for Green Nature”

Publicat în Anunțuri acum un an


Anunț privind selecția beneficiarilor direcți
în proiectul din cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 – Educație Școlară
2022 492 KA210-SCH-666CEBB9, „Green Energy for Green Nature”

Colegiul Național „Andrei Șaguna” va derula în perioada 01.09.2022-31.08.2024 proiectul „Green Energy for Green Nature”, în parteneriat cu două școli partenere din Franța și Turcia, Lycée Polyvalent Nicolas Joseph Cugnot, Paris, și Özel Usckudar Birey Anadolu Lisesi, Istanbul. În vederea stabilirii beneficiarilor direcți, elevi și profesori, ai proiectului, colegiul lansează apelul de selecție pentru elevi (clasele a IX-a și a X-a) și cadre didactice din unitatea de învățământ:
- Elevi beneficiari direcți (30 locuri)
- Profesori însoțitori/coordonatori (10 locuri)

Obiectivele proiectului:

Scopul principal al parteneriatului este de a sensibiliza elevii cu privire la necesitatea utilizării surselor alternative de energie, cum ar fi vântul, valurile și energia solară care nu dăunează mediului. Utilizarea energiei verzi este încă văzută ca o problemă neclară astăzi; în timp ce toată lumea este conștientă de aceste noi surse regenerabile, acestea sunt rareori folosite. Elevii participanți se vor confrunta cu aceste provocări de mediu într-un mod distractiv și plin de satisfacții, astfel încât activitățile proiectului se vor construi pe baza colaborării între școli din diferite țări.

Un alt obiectiv practic este de a încuraja elevii să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare în limba engleză și să-și extindă vocabularul prin includerea propozițiilor de bază din limbile partenerilor lor, precum și terminologia specifică subiectului.

Alte obiective includ:
- să promoveze un stil de viață conștient de mediu ca mijloc de a rămâne sănătos
- să stabilească o politică școlară pe termen lung
- să promoveze integrarea socială, evitând în același timp prejudecățile
- să promoveze toleranța și respectul față de alte națiuni în contextul diversității culturale europene
- să-i ajute pe elevi să-și îmbunătățească abilitățile TIC

Activitățile programate în cadrul proiectului:
1- „Requirements For Ecological Life” 23/01/2023 - 27/01/2022 Fizic, Paris
2-“Different Kinds Of Renewable Energy"- Virtual Meeting 20/03/2023 - 22/03/2023
3-“Effective Ways To Apply Renewable Energy” 22/05/2023-28/05/2023 Istanbul
4-“How To Cope With The Most Serious Environment Threating Problems?”
25/09/2023- 01/10/2023 Brașov
5-“How Can We Protect The Environment In Our Daily Life?" - Virtual Meeting 11/12/2023-13/12/2023

Activitățile obligatorii ale elevilor participanți:
- pregătire lingvistică;
- pregătire interculturală;
- participare responsabilă la toate activitățile mobilității;
- participare la activitățile de diseminare și valorizare;

Criterii de selecție (elevi):

- competențe de comunicare în limba engleză (cunoașterea limbii franceze e un avantaj), minim nivelul B1 (se va lua în considerare media la limba și literatura engleză);
- abilități digitale (se va lua în considerare media la disciplina TIC);
- interes în domeniul specific proiectului (se vor lua în considerare mediile la disciplinele fizică, biologie, chimie, geografie);
- conduită impecabilă;
- participarea la activități reprezentative pentru școală;
- participare la acțiuni de voluntariat pentru școală;

Dosarul de selecție va conține (elevi):

- cerere de exprimare a interesului, cu motivare, care să conțină și mediile la engleză, fizică, biologie, chimie, geografie, TIC, purtare, din ultimul an școlar
- aprecierea profesorului diriginte al candidatului
- scrisoare/scrisori de recomandare din partea unui profesor de fizică/chimie/biologie/geografie
- dovezi ale activității reprezentative pentru școală.

Comisia de selecție poate solicita, în perioada evaluării candidaturilor, și alte documente justificative, pe lângă cele menționate expres ca făcând parte din dosarul de selecție.

Cadrele didactice vor trimite o scrisoare de exprimare a interesului, cu motivare.

Elevii și cadrele didactice interesate vor trimite documentele cerute prin email, la adresa educativ@saguna.ro, până în data de 15 decembrie 2022. Nu se primesc dosare de candidatură după termenul limită.

Selecția va avea loc în perioada 19-22.12.2022.

Succes!


Categorii