Serbarea De Crăciun

Publicat în Anunțuri acum 14 ani


Ca orice alt colegiu care se bucură de o faimă aparte,„Andrei Şaguna” se afirmă prin numeroasele tradiţii pe carese străduieşte să le menţină constante şi care audevenit adevărate repere temporale atât pentru elevii şi profesorii săi,cât şi pentru braşoveni. Una dintre aceste tradiţii esteserbarea de Crăciun, o dovadă anuală a intrării şcoliinoastre în spiritul sărbătorilor.

În calitate de membră a Minisatului „Sfântul Andrei”, am luat şieu parte la activităţile desfăşurate în sala festivă,alături de membrii corului colegiului nostru, şi de elevii clasei aV-a, care au interpretat tradiţionala scenetă legată de naştereaMântuitorului, Viflaim-ul lui Mircea Vulcănescu. Ca întotdeauna,atmosfera serbării a fost una emoţionantă, călduroasă,în cadrul căreia fiecare şi-a adus contribuţia: cei mici ne-auîmbogăţit cu inocenţa şi dorinţa lor de a se implica,corul cu sentimentul înălţător pe care îl induc colindele salesuperbe şi minuţios pregătite, iar ansamblul nostru, cel alMinisatului „Sfântul Andrei”, cu veselia simplă a urărilor şia cântecelor folclorice. Serbarea de Crăciun din 2007 a fost încăunul din acele momente pline de magie care unesc mereu marea familie şagunistă.

Laura Panait, clasa a XI-a E

 


Categorii