Simulare Evaluare Națională 2021

Publicat în Anunțuri acum 6 luni


  • Limba şi literatura română: 29.03.2021
  • Matematică: 30.03.2021
    • Probele scrise la Evaluarea Naţională încep la ora 9,00.
    • Elevii vor fi prezenţi în sala de examen - sălile P4, P5 în intervalul orar 8,00 – 8,30 cu actul de identitate/ carnetul de elev / copie după certificatul de naștere (cei care nu au carte de identitate), pix sau stilou cu cerneală albastră, creion negru şi instrumente de desen (pentru matematică).
    • Elevii vor purta în mod obligatoriu mască, în timpul desfășurării examenului.
    • Accesul se va face prin curtea interioară pe  ușa de acces din fața clasei P4, iar ieșirea elevilor după încheierea probei, pe ușa din corpul nou, din fata Minisatului. Elevii vor respecta distanțarea de 2 metri după intrarea în curtea școlii.

Categorii