Testare bilingve - 2022

Publicat în Anunțuri acum o săptămână


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV - aici

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, graficul susținerii acestora și centrele de examen - aici

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă în Centrul de Examen Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” - înscrieri și graficul desfășurării probelor - aici

Cerere înscriere la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă - aici


Categorii