Vizualizarea lucrărilor elevilor la examenul de Evaluare Națională

Publicat în Anunțuri acum 8 luni


   În conformitate cu legislația în vigoare (a se vedea procedura 29086/06.06.2022), părinții/tutorii legali ai candidaților minori pot solicita Comisiei Județene de organizare a Evaluării Naționale vizualizarea lucrărilor propriilor copii în cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a în anul școlar 2021-2022.

   DE NOTAT faptul că lucrările NU sunt în niciun fel adnodate în urma evaluării (prin urmare nu există sublinieri sau evidențieri ale greșelilor) și de asemenea NU poate fi vizualizat borderoul de corectare, deci NICI punctajul aferent acordat de evaluatori fiecărui subiect!!!

   Elevii minori NU pot intra la vizualizarea lucrărilor DECÂT însoțiți de unul dintre părinți/tutori legali, lucrarea fiind vizualizată în format electronic, exact în forma în care elevul a predat-o la sfârșitul probei.

  DOAR În cazul în care există astfel de solicitări din partea elevilor Colegiului Național Andrei Șaguna care au susținut examenul de Evaluare Națională în iunie 2022, părinții elevilor sunt rugați să depună o cerere în acest sens la secretariatul liceului în data de marți, 5 iunie 2022, între orele 12:00-15:00


Categorii