Ziua Colegiului

Publicat în Anunțuri acum 13 ani


30 noiembrie, Ziua Colegiului, a oferit din nou ocazia elevilor,profesorilor şi tuturor celor apropiaţi şcolii, fie ei părinţi,personalităţi locale sau foşti elevi ai instituţiei, săse bucure împreună de realizările din ultimul an.

Evenimentul a fost deschis deconcertul Fanfarei, urmat de cuvântul doamnei directoare Mariana Ionescu şide cel al invitaţilor. Ca în fiecare an, în Sala festivă s-au lansatanuarul şi Revista Revistelor, festivitatea fiind încheiată printr-unscurt concert al corului.

Momentul festiv l-a constituitdezvelirea bustului Protopopului Ioan Popazu, personalitate importantăpentru istoria şagunistă. Comemorarea unuia dintre întemeietoriiColegiului a fost onorată de prezenţa preşedintelui ConsiliuluiJudeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a Protopopului Zenovie Moşoiu,a domnului profesor doctor Vasile Olteanu, şi a domnului profesor IonPopescu-Topolog

În a doua parte a festivităţilor,ca în fiecare an, elevii au putut participa la o serie de activităţipe care ei înşişi le-au organizat. În Sala festivă s-au desfăşuratconcursurile tradiţionale, care marchează istoria liceului şiZiua naţională a României. Clasa a XI-a F, îndrumată de doamnaprofesoară Magdalena Bogdan, a pregătit celor din clasele a IX-a unconcurs interactiv, bazat pe un material multimedia. La concursul 1 Decembrie1918, „Oameni ştiuţi şi neştiuţi care au înfăptuitUnirea”, au participat elevii clasei a VIII-a, demonstrând o bună înţelegerea semnificaţiilor acestui moment istoric.

Literatura a fost domeniul deinteres al elevilor din clasa a IX-a A, coordonaţi de doamna profesoarăLaura Voinescu, care au discutat despre lectura poeziei cu invitatul special,domnul Daniel Puia Dumitrescu. Cei mai mari dintre umanişti, elevii claseia XII-a F, sub îndrumarea doamnei diriginte Daniela Mocanu, au pus în scenăun moment special de teatru-poem pe versurile poetului Cristian Popescu.Publicul iubitor de teatru din Colegiul nostru a putut de asemenea să urmăreascăşi spectacole în limbile franceză şi engleză. Astfel,doamnele profesoare Ioana Jipa şi Ligia Manolache au coordonat elevi dinclasele a XI-a D, respectiv a XI-a E, care au demonstrat, ca de fiecare dată,sensibilitate şi multă imaginaţie. Umaniştii din clasa aXI-a, îndrumaţi de doamna profesoară Constanţa Bordea, s-auadresat tot iubitorilor limbii engleze, invitaţi la un concurs de improvizaţii.

Minisatul „Sfântul Andrei”,condus de domnul profesor Sorin Apan, a organizat un atelier de colinde, anticipândatmosfera emoţionantă a sărbătorilor de iarnă.

În aproape fiecare sală declasă s-au desfăşurat concursuri care au atras numeroşiparticipanţi, atât elevi, cât şi profesori. Aceştia au fostprovocaţi la creativitate, la dans sau la demonstrarea cunoştinţelorde cultură generală. Clasa a XI-a E împreună cu doamna dirigintăEugenia Cheşcheş a organizat de acum celebra întrecere „Vrei săcâştigi 100 de RON?”, în timp ce sub atenta îndrumare a doamneiprofesoare Uta Dîmboianu s-a desfăşurat unul dintre cele maiinteresante momente ale acestei zile, concursul „Nu! Sunt mai deştept decâtun copil de clasa a V-a!” Atracţia evenimentului a constituit-o faptul căparticipanţii au fost doamnele profesoare Daniela Mocanu, Florina Oţetşi Mariana Ionescu, susţinute de un public numeros, atent la fiecare răspuns.Probele de dans i-au încântat pe cei care s-au înscris în competiţia„Dansez pentru mine”, organizată de clasa a X-a E, coordonată dedoamna dirigintă Corina Bugeanu. Creativitatea şaguniştilor afost testată de clasa a X-a D (profesor diriginte Daniela Bogdăneanu),în timp ce bobocii din IX D (profesor diriginte Cristina Doboş) au încercatsă se descopere sub forma unor „Vedete din DTV”. În sala d


Categorii