Postări

Pregătiţi Pentru Viaţă

De-a lungul acestui an şcolar, în şcoala noastră s-auderulat mai multe acţiuni de parteneriat, care au facilitat comunicarea întrediferite instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale şiliceeni, în vederea pregătirii acestora din u...

Mai mult →

Maialul

Nu mai puţin popular decât deja celebra Comandă, Maialul şagunist este o tradiţie care respectă întru totul spiritul deechipă tipic elevilor acestui colegiu. Maialul este ocazia cu care semarchează finalul liceului pentru viitorii absolvenţ...

Mai mult →

Calitatea aerului

În anul 2008, o echipă formată din două eleve alecolegiului nostru a participat la concursul „Calitatea aerului”, concurs peteme ecologice, organizat de către Primărie şi Agenţiapentru Protecţia Mediului. Cele două concurente, Andreea R...

Mai mult →

Asociaţii Ale Liceului

Asociaţia Prietenii Liceului „Andrei Şaguna”, APLASAsociaţia de părinţi „Ioan Popazu” Cele două asociaţii, una formată din părinţi aiactualilor elevi, cealaltă din foşti profesori şi absolvenţiai liceului, susţin iniţiativele ...

Mai mult →
Categorii